Výroba

Společnost PROBITAS spol. s r.o. je zaměřena zejména na zemědělskou činnost a služby pro zemědělství. Naše zemědělská činnost se skládá z rostlinné a živočišné výroby. U nás máte zaručenu kvalitu, protože obojí provádíme v režimu ekologického hospodaření s certifikátem.

Živočišná výroba je zaměřena na chov masného skotu. A dále se naše společnost zabývá výkrmem krůtích brojlerů.

Rostlinná výroba se odvíjí zejména od přírodních podmínek, ve kterých se nacházejí naše pozemky tj. vyšší nadmořská výška. Cílem rostlinné výroby je zajistit dostatek krmiva pro dobytek a zároveň vyrobit produkty k prodeji.

Obrázky

Živočišná výroba

Je zaměřena na chov masného skotu plemen francouzské Charolais, francouzské Limousine. Společnost celkem chová 1.600 ks dobytka z toho 600 ks plemenic. Dobytek je v letních měsících na pastvě v zimním období v zimovištích s krytými přístřešky nebo stájemi. Chov skotu je zařazen v ekologickém hospodaření.

Dále společnost provádí výkrm krůtích brojlerů s celkovou produkcí 16 tis. ks ročně.

Rostlinná výroba

Společnost hospodaří na 2400 ha zem. Půdy v nadmořské výšce 650 - 720 m n. mořem, průměrná roční teplota se pohybuje okolo 5,5 C° a průměrné srážky okolo 700 mm. Na základě těchto faktorů je koncipováno zemědělské zaměření. Na 70 % zem. půdy jsou trvalé travní porosty, které slouží k zajištění krmivové základny a jako pastva pro hovězí skot. Tato půda je obhospodařována s ekologickým certifikátem. Ostatní zem. půda je využívána k pěstování řepky, obilovin, brambor a semenných trav.